Cookiebeleid

Eigenaar van de site:
Markelbach & Corne NV/SA
Mechanicalaan 10-12
B – 2610 Wilrijk
Belgïe
Tél. : +32 (0) 3 828 14 63
E : info@marcor.be

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Om deze reden willen wij u graag informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u aan dit privacybeleid goed door te nemen zodat u begrijpt hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Door het versturen van uw persoonsgegevens naar ons gaan wij ervan uit dat u, waar nodig en van toepassing, toestemming heeft gegeven tot het verstrekken van de gegevens waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen.

Op marcor.be surft u anoniem

Markelbach & Corne NV/SA gebruikt cookies om gegevens vast te leggen. Coloplast verzamelt echter géén persoonlijke gegevens via cookies. De gegevens worden verzameld door middel van een cookie-ID (een cijfer van ongeveer 20 tekens) plus een land-ID. Markelbach & Corne NV/SA is dus alleen in staat om statistische gegevens over groepen mensen te verkrijgen. Markelbach & Corne NV/SA kan absoluut geen individuele informatie verkrijgen met behulp van cookies.

Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld via invulformulieren op de site, waarin de gebruiker actief de informatie naar Markelbach & Corne NV/SA stuurt. Markelbach & Corne NV/SA beschermt uw privacy volgens de wet van 8 december 1992 en zijn uitvoeringsbesluit. De verzamelde gegevens (inclusief de gezondheidsgegevens die u later telefonisch zou meedelen) worden vertrouwelijk behandeld en op een veilige manier bewaard.

Bovendien worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden en worden ze enkel gebruikt om te antwoorden op uw vragen betreffende onze producten en om u in de toekomst te informeren over nieuwe producten en diensten. U hebt altijd het recht uw gegevens in te zien, te verbeteren en te schrappen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Markelbach & Corne NV/SA, , Mechanicalaan 10-12, 2610 Wilrijk, verantwoordelijke voor de verwerking.

U kan ervoor kiezen geen cookies toe te staan (lees hierover meer in het deel “Hoe kan ik cookies blokkeren”). Op deze manier blijft u onzichtbaar voor Markelbach & Corne NV/SA en Google Analytics, het meetinstrument dat we gebruiken.

Wat is een cookie?
Een cookie, ook bekend als een HTTP-cookie, webcookie of browsercookie, wordt gebruikt door een website om informatie naar de browser te sturen, zodat de browser informatie terugstuurt naar de website die bezocht wordt. De informatie legt uw surfgedrag en voorkeuren vast. De informatie kan gebruikt worden tijdens het aanloggen, identificatie van een sessie, voorkeuren, inhoud van een winkelwagentje of andere doeleinden die kunnen worden verwezenlijkt door tekstgegevens op de computer van de gebruiker op te slaan.
Waarom wordt deze informatie verzameld?
De informatie die cookies verzamelen, laat zien hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt door Coloplast gebruikt om de bezoekers en hun surfgedrag beter te begrijpen. Alle informatie is anoniem, maar registreert trends zoals het klikpatroon van gebruikers.
Informatie die u als gebruiker via een invulformulier aan ons stuurt,  wordt gebruikt voor het verzenden van producten en/of informatie. Deze gegevens worden steeds gebruikt volgens de wet van de privacy.

De informatie die door de cookie wordt verzameld, wordt gedefinieerd door Google Analytics en omvat informatie zoals:
Tijdstip en duur van het bezoek aan de website.
Indien en wanneer de website voor het laatst door de gebruiker werd bezocht.
Vanaf welke website de gebruiker naar de Markelbach & Corne -website kwam (er wordt overigens geen informatie gedeeld tussen websites onderling).
Het IP-adres, waarmee geografische gegevens worden achterhaald (stad en land). Dit staat bekend als IP-geolocatie. De cookie verzamelt geen informatie zoals naam, e-mail, woonadres of facturatiegegevens.
De gebruiksvoorwaarden van Google Analytics verbieden ons nadrukkelijk om persoonlijke informatie te koppelen aan de informatie van Google Analytics
De gegevens die in de invulformulieren worden gevraagd, verschillen per formulier. Dit is afhankelijk van het doel van het invulformulier. De gegevens verzameld via invulformulieren worden verwerkt volgens de wet van de privacy.
Bescherming van persoonlijke informatie
Markelbach & Corne NV/SA zorgt ervoor dat alle gebruikersspecifieke informatie wordt opgeslagen overeenkomstig de Wet van de Privacy.
Informatie die door cookies werd verzameld, wordt opgeslagen door Google. Lees meer over het privacybeleid van Google.

Cookies blokkeren en/of uitschakelen
Internet Explorer:
1. Ga naar het menu ‘tools’ in de browser en selecteer ‘Internet Options > Privacy > Advanced’.
2. Klik op ‘Override automatic cookie handling’.
3. Geef aan hoe u wilt dat Internet Explorer omgaat met cookies van eerste en derde partij websites (een andere website dan degene die u nu bekijkt).
4. Om cookies altijd toe te staan, klik ‘Accept’.
5. Om nooit cookies toe te staan, Klik ‘Block’.
6. Om telkens opnieuw te bepalen of u cookies wilt toestaan, klik ‘Prompt’.
7. Om sessie cookies (cookies die automatisch van je computer worden verwijderd wanneer u Internet Explorer afsluit) toe te staan, klik ‘Always allow session cookies’.
Google Chrome:
Klik op het Chrome-menu op de browserwerkbalk.
Selecteer ‘Options’. (Preferences op Mac en Linux; Settings op een Chromebook).
Klik op het tabblad Under the Hood.
Klik ‘Content settings’ in the ‘Privacy section’.
Klik op ‘Cookies’ tab in het dialoogvenster ‘Content Settings’ dat verschijnt.

Cookies verwijderen
1. Klik ‘All cookies and site data’ om het dialoogvenster ‘Cookies and Other Data dialog’ te openen.
2. Om alle cookies te verwijderen, klikt u op ‘Remove All’ onderaan het dialoogvenster. Om een specifieke cookie te wissen, kiest u de site die de cookie heeft afgeleverd, vervolgens de cookie en klikt u op “Remove”.

Cookies standaard blokkeren
1. Alle cookies blokkeren: Kies “Block sites from setting any data”. Houd er rekening mee dat als u deze instelling selecteert, de meeste sites waarvoor u moet inloggen, niet correct meer werken. Er wordt een icoon weergegeven in de adresbalk wanneer een cookie is geblokkeerd.
2. Enkel cookies van derden blokkeren: Vink het selectievakje “Ignore exceptions and block third-party cookies from being set” aan. Zelfs als u een site heeft toegevoegd aan de lijst met Uitzonderingen en ervoor heeft gekozen de cookies te accepteren, zullen de cookies van derden niet worden geaccepteerd als dit selectievakje is aangevinkt.

Cookies standaard toestaan
1. Zorg ervoor dat “Allow local data to be set” is geselecteerd zodat zowel directe als indirecte cookies worden toegestaan. Als u alleen directe cookies wilt accepteren, vinkt u het selectievakje ‘Block all third-party cookies without exception’ aan.

Uitzonderingen maken voor cookies van specifieke websites of domeinen
1. Als u wilt beheren hoe cookies worden verwerkt voor een aantal specifieke sites of domeinen, klik op ‘Manage exceptions’. Ga als volgt te werk om een regel toe te voegen in het dialoogvenster ‘Cookie and Site Data Exceptions’:
2. Klik op het veld ‘Add a new exception pattern’ en geef de domeinnaam op waarvoor u een uitzondering wilt instellen.
3. Om uitzonderingen voor een volledig domein aan te maken, voert u [*.] in voor de domeinnaam (e.g. [*.]google.com).Als u uitzonderingen voor een volledig domein wilt instellen, voegt u [*.] toe vóór de domeinnaam (bijv. [*.]google.com. De regel geldt nu bijvoorbeeld voor zowel drive.google.com als calendar.google.com).
4. U kunt ook een IP-adres, een IPv6-adres of een non-http URL opgeven.
5. Gebruik het menu om in te stellen of de site cookies mag plaatsen. Indien u ‘Session only’ selecteert, worden de cookies voor de website gewist telkens u uw browser sluit.
6. U kunt in dit dialoogvenster ook uitzonderingen bewerken of verwijderen.

Safari
1. Kies ‘Safari -> Preferences’
2. Klik op ‘Security’.
3. Safari toont de ‘Preference settings’.
4. Geef aan of en wanneer Safari cookies van websites mag accepteren:
“Never”: Cookies volledig blokkeren.
“Always”: Alle cookies aanvaarden.
“Only from Sites You Navigate To”: De standaardoptie, waardoor sites correct kunnen functioneren zonder een spervuur van ongeoorloofde cookies.
5. Om de cookies te bekijken die zich momenteel op uw computer bevinden, klikt u op de knop “Show Cookies “.
6. De site die deze cookie heeft gebruikt, zal alle informatie vergeten die in dat bestand is opgeslagen, wat betekent dat u bepaalde dingen weer handmatig zal moeten invoeren, zoals een paswoord dat vroeger automatisch vanuit de cookie werd gelezen.
7. Klik op de knop “Close” om uw wijzigingen op te slaan.